# عشق

عشق

عشق، بازدارنده‌ی عشق نیست. عشق، فقط زمانی عشق است که آزاد کند ((لئوبوسکالیا))
/ 3 نظر / 19 بازدید